Faoileagan nan Seanfhaclan / Seagulls of Many Proverbs — Scotland’s Nature

Tha na faoileagan a’ nochdadh ann an mòran sheanfhaclan is abairtean / Seagulls appear in large number of Gaelic proverbs and observations about nature Faoileagan nan Seanfhaclan Tha e iongantach na th’ againn de sheanfhaclan co-cheangailte ri faoileagan. Bidh sibh eòlach, tha mi cinnteach, air an abairt cho còir ris an fhaoileig. Tha feadhainn dhen […]

via Faoileagan nan Seanfhaclan / Seagulls of Many Proverbs — Scotland’s Nature

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s