Faoileagan nan Seanfhaclan / Seagulls of Many Proverbs — Scotland’s Nature

Tha na faoileagan a’ nochdadh ann an mòran sheanfhaclan is abairtean / Seagulls appear in large number of Gaelic proverbs and observations about nature Faoileagan nan Seanfhaclan Tha e iongantach na th’ againn de sheanfhaclan co-cheangailte ri faoileagan. Bidh sibh eòlach, tha mi cinnteach, air an abairt cho còir ris an fhaoileig. Tha feadhainn dhen […]

via Faoileagan nan Seanfhaclan / Seagulls of Many Proverbs — Scotland’s Nature